Wildbedryf Suid-Afrika (WRSA) het reeds jare gelede ’n ooreenkoms met die departement van landbou aangegaan waarvolgens die organisasie permitboeke aan sy opbetaalde lede mag voorsien vir die vervoer van vlakvark-, bosvark- en wildevarkvleis vanaf ’n varkpesbeheerde gebied in Afrika. Die ooreenkoms is verlede jaar bevestig in terme van die nuwe “VPN” (Veterinary Procedural Notice), ooreenkomstig Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes, 1984 (Wet No 35 van 1984).

WRSA herinner grondeienaars en jagters om seker te maak dat die nodige permit uitgereik is alvorens jagters enige vleis vanaf die plaas vervoer.

Wildboere wat bogenoemde permitte uitreik, is verplig om maandeliks afskrifte van die permitte aan WRSA te verskaf vir indiening by die departement.

Opbetaalde WRSA-lede kan permitboeke bekom by WRSA:

Tel: 012 335 6994.

BELANGRIKE KURSUSSE IN DIE WILDBEDRYF

WRSA bied gereeld opleidingsdae vir plaaswerkers aan. Sedert 2017 het meer as 12 000 plaasarbeiders reeds hierdie opleidingsdae bygewoon.

WRSA besef dat daar ’n behoefte aan meer formele opleiding bestaan, waarvoor daar in sommige gevalle ook ’n SAQA-sertifikaat (Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid) uitgereik sal word. Die onderstaande kursusse is onlangs van stapel gestuur en in samewerking met die Ghoenaskraal Opleidingsentrum aangebied.

Enigiemand wat belangstel om enige van hierdie interessante kursusse by te woon of plaaswerkers daarvoor te registreer, kan by die WRSA-kantoor bespreek. Verblyf en spyseniering is ingesluit.

Volledige besonderhede is beskikbaar by die WRSA-kantoor: admin@wrsa.co.za

WILDPLAASASSISTENT

Datums: 11–16 Aug; 10–15 Nov

Die volgende SAQA-eenheidstandaarde sal as die kern van die kursus dien, met aanvullende onderwerpe wat tydens die kursus aangebied sal word om studente beter vir hul werk op die wildplaas toe te rus:

252461: Brand, beheer en blus in ’n bewaringsarea-eenheid

252457: Bestryding van gronderosie

252454: Oprig, moniteer en onderhou wildlewe

Onderwerpe sluit die volgende in:

• Oprigting en instandhouding van wildheinings (voorbereiding, uitmeet en merk, span, nasorg, inspeksie, las, herstel, ens)

• Erosiebeheer (identifisering van probleemgebiede, konstruksie van paaie, afleislote en walletjies, ens)

• Beheer en bestryding van veldbrande (brandspanne, brandbestrydingstoerusting, brandplanne, metodes en beveiliging, ens)

• Algemeen (wildsuipings, probleemplante, waterpype, toerusting/gereedskap, inspeksie van voertuie, ens)

WILDSVLEISVERWERKING

Datums: 4–9 Aug; 3–8 Nov

SAQA-eenheidstandaard 114378: “Slag en verwerk wildsvleis” sal as die kern van die kursus dien, met aanvullende onderwerpe wat tydens die kursus aangebied sal word om studente beter vir hul werk op die wildplaas toe te rus:

Onderwerpe sluit die volgende in:

Agtergrondkennis (hantering van ’n karkas, ens)

• Higiëne in ’n vleisverwerkingsaanleg (persoonlike higiëne, sanitasie en vleisgesondheid)

• Slag en bewerk

• Elke student sal ’n karkas verwerk

(*Studente moet eie slagmesse verskaf)

JAGGIDS

Datum: 1–6 September

SAQA-eenheidstandaard 252462: “Identifiseer en moniteer plaaslike wildlewe” sal as die kern van die kursus dien, met aanvullende onderwerpe wat tydens die kursus aangebied sal word om studente beter vir hul werk op die wildplaas toe te rus:

Onderwerpe sluit die volgende in:

• Veldkennis (bome, struike, voëls, wildsoorte, slange en soorte gif, rigtingbepaling, ens)

• Wildkennis (identifisering van wildsoorte, spesies, geslagte, anatomie en skootplasing, habitat, gedragseienskappe, ens)

• Jagvernuf (jag, spoorsnyen agtervolging, mis- en spooridentifisering, trofeeskatting, kommunikasie, ontweiding, ens)

• Algemeen (fotografie, basiese noodhulp, slyp van messe, basiese voertuigonderhoud, administratiewe rekords, ens)

VELLE LOOI

Datums: 25–30 Aug; 17–22 Nov

As gevolg van tydsbeperking word die SAQA-eenheidstandaard nie gebruik nie, maar studente ontvang ’n Ghoenaskraal/WRSA-opleidingsertifikaat.

Onderwerpe sluit die volgende in:

• Aanvanklike soutproses om wildsvelle te bewaar

• Droog, nat- en sagmaak van onverwerkte velle

• Skuur-, pekel- en looiprosesse

• Neutralisasie

• Olie, droging en brei

• Poleer en sny

•Voorbereiding en bleik van skedels en skedelmonterings